مايكل برايدي

مايكل برايدي (Michael Brady): زميل في شركة استشارات استراتيجيات النمو “إينوسايت”.